Naudojimosi taisyklės

Naudojimosi taisyklės

Naudojimosi gimnazijos biblioteka bei informaciniu centru taisyklės:

 1. Gimnazijos bibliotekos knygų fondas yra gimnazijos turtas ir juo gali naudotis visi gimnazijos mokiniai, mokytojai ir kiti darbuotojai.
 2. Mokiniai ir kiti gimnazijos bendruomenės nariai, norėdami naudotis gimnazijos bibliotekoje saugomais spaudiniais ir kitais dokumentais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje. Mokiniai bibliotekoje registruojami pagal mokinių sąrašą.
 3. Kiekvienas skaitytojas supažindinamas su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojų registravimo žurnale ir formuliare.
 4. Vieninteliai spaudinių egzemplioriai, vaizdiniai, kartografinė medžiaga, garsiniai, regimieji, elektroniniai dokumentai, žodynai, enciklopedijos į namus neišduodami. Jais galima naudotis skaitykloje.
 5. Mokinys, išvykstantis mokytis į kitą mokyklą, privalo grąžinti į biblioteką visas knygas ir vadovėlius. Tik atsiskaitęs su biblioteka, jis galės atsiimti dokumentus.
 6. Kiekvienas baigiamosios klasės (X ir XII) mokinys privalo grąžinti į biblioteką knygas ir vadovėlius iki pagrindinės gimnazijos baigimo pažymėjimų bei brandos atestatų įteikimo.
 7. Skaitytojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos spaudinį, privalo jį pakeisti tokiu pat, arba grąžinti lygiavertį iš bibliotekai reikalingų knygų sąrašo.

 

Skaitytojams draudžiama:

 1. Žaloti bibliotekos įrangą ir inventorių, kompiuterinę įrangą, kopijavimo aparatą, garso ir vaizdo aparatūrą.
 2. Triukšmauti ir trukdyti dirbti kitiems.
 3. Vykdyti veiklą, nesusijusią su tiesiogine bibliotekos paskirtimi (platinti reklaminius bukletus, reklamuoti prekes).
 4. Skelbti informaciją bibliotekos informaciniame stende nesuderinus su bibliotekininke.
 5. Naudotis informacinio centro paslaugomis pamokų metu.
 6. Palikti kompiuteriuose asmeninę informaciją.

 

Skaitytojai privalo:

 1. Tausoti bibliotekos įrangą, inventorių, kompiuterius naudoti tik pagal jų paskirtį.
 2. Saugoti bibliotekos spaudinius, jų nebraukyti, nelankstyti, neplėšyti lapų.
 3. Neišnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei jie neįrašyti į skaitytojo formuliarą.
 4. Nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius ir kitus dokumentus.
 5. Naudotis internetu tik mokymosi reikmėms.
 6. Registruotis interneto naudojimosi žurnale.
 7. Naudotis informacinio centro paslaugomis ne daugiau kaip 2 valandas per dieną.

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai kurie užtikrina, kad interneto svetainėje veiktų visos galimos jos funkcijos. Slapukus galite išjungti savo naršyklės nustatymuose. Apie mūsų duomenų tvarkymo politiką galite rasti daugiau informacijos šioje nuorodoje.