Istorija

TRUMPA GIMNAZIJOS ISTORIJA

1945 m.

2-oji suaugusiųjų gimnazija. Ankstesnių istorinių mokyklos įkūrimo faktų rasti nepavyko.

1949 – 1951 m.

1-oji suaugusiųjų vidurinė mokykla. Tai buvo dvikalbė vidurinė mokykla. Mokomosios kalbos: rusų ir lietuvių. Mokyklos kontingentas – Vilniaus miesto didžiųjų pramonės įmonių darbuotojai.

1951 m.

Mokyklai pakeičiamas pavadinimas. Ji tampa 6-aja darbo jaunimo mokykla.

1965 m.

Mokyklai dar kartą keičiamas pavadinimas. Nuo šiol ji vadinsis 6-oji vakarinė pamaininė vidurinė mokykla.

1979 – 1987 m.

Mokykloje buvo mokoma vien tik rusų kalba.
Mokykla vėl tampa dvikalbe: rusų ir lietuvių kalbos.

1987 m.

Prijungiama lietuviška pirmoji vakarinė mokykla.

1989 m.

Iškeliamos klasės, kur dėstomoji kalba yra rusų kalba.

1989 – 1991 m.

Lietuvos valstybei atgavus nepriklausomybę mokykla vadinama: 6-oji suaugusiųjų vidurinė mokykla.
Mokykloje organizuotas mokymas nuo 10 iki 12 klasės.

1998 m.

Vykdant ugdymo įstaigų reformą, mokykloms buvo suteikta teisė pačioms pasirinkti pavadinimą. Mokyklos bendruomenės sprendimu 6-oji suaugusiųjų vidurinė pavadinta Vilniaus ,,Židinio” suaugusiųjų vidurine mokykla. Dėstoma tik lietuvių kalba. Mokymas vyksta dviejomis pamainomis. Tokiu būdu mokiniai gali lengvai prisiderinti prie savo darbo sąlygų. Į mokyklą priimami mokiniai sulaukę 18 metų amžiaus. Mokykloje sudarytos sąlygos mokytis ir neįgaliesiems.

2010 m.

Gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-2416 “Dėl Vilniaus “Židinio” suaugusiųjų vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos” akredituota Vilniaus “Židinio” suaugusiųjų vidurinės mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa.

2011 m.

Gegužės 4 d. Vilniaus m. Tarybos sprendimu Nr. 1-15 pakeistas Vilniaus “Židinio” suaugusiųjų vidurinės mokyklos statusas. Dabar mokykla vadinasi Vilniaus “Židinio” suaugusiųjų gimnazija.

 


 

2006 m.

2006 – 2007 m. m. mokykloje mokosi apie 600 mokinių. Iš viso yra 25 formaliojo švietimo klasės. Mokymąsi galima pasirinkti stacionarų ir neakivaizdinį.
64 % mokinių rinkosi stacionarią mokymosi formą.
36 % mokinių rinkosi neakivaizdinę mokymosi formą.
36 % 11-12 kl. mokinių rinkosi realinį profilį.
64 % 11-12 kl. mokinių rinkosi humanitarinį profilį.

2007 m.

2007 – 2008 m. m. mokykloje mokosi apie 550 mokinių. Iš viso yra 21 formaliojo švietimo klasė. Mokymąsi galima pasirinkti stacionarų ir neakivaizdinį.
61,1 % mokinių rinkosi stacionarią mokymosi formą;
34 % mokinių rinkosi neakivaizdinę mokymosi formą;
4,9 % rinkosi modulinį pavienių dalykų mokymąsi.

2008 m.

2008 – 2009 m. m. mokykloje mokosi apie 510 mokinių. Iš viso yra 21 formaliojo švietimo klasė. Mokymąsi galima pasirinkti stacionarų ir neakivaizdinį.
49,4 % mokinių rinkosi stacionarią mokymosi formą;
43,9 % mokinių rinkosi neakivaizdinę mokymosi formą;
6,7 % rinkosi modulinį pavienių dalykų mokymąsi.

2009 m.

2009 – 2010 m. m. mokykloje mokosi 517 mokinių. Iš viso yra 20 formaliojo švietimo klasių. Mokymąsi galima pasirinkti stacionarų ir neakivaizdinį.
58,4 % mokinių rinkosi stacionarią mokymosi formą;
36,6 % mokinių rinkosi neakivaizdinę mokymosi formą;
5,0 % rinkosi modulinį pavienių dalykų mokymąsi.

2010 m.

2010 – 2011 m. m. mokykloje mokosi 435 mokiniai. Iš viso yra 19 formaliojo ugdymo klasių. Mokymąsi galima pasirinkti stacionarų ir neakivaizdinį.
53,4 % mokinių rinkosi stacionarią mokymosi formą;
42,7 % mokinių rinkosi neakivaizdinę mokymosi formą;
3,9 % rinkosi modulinį pavienių dalykų mokymąsi.

2011 m.

2011 – 2012 m. m. gimnazijoje mokosi 475 mokiniai. Iš viso yra 21 formaliojo ugdymo klasė. Mokymąsi galima pasirinkti stacionarų ir neakivaizdinį.
43,2 % mokinių rinkosi stacionarią mokymosi formą;
38,5 % mokinių rinkosi neakivaizdinę mokymosi formą;
18,3 % rinkosi modulinį pavienių dalykų mokymąsi.

2012 – 2013 m. m.

Formaliojo ugdymo grandyje mokosi 462 mokiniai.49,1 % mokinių pasirinko kasdienio mokymosi būdą;
50,9 % mokinių mokosi neakivaizdiniu būdu.

2013 – 2014 m. m.

Formaliojo ugdymo grandyje mokosi 473 mokiniai. 52 % mokinių pasirinko kasdienio mokymosi būdą;
48 % mokinių mokosi neakivaizdiniu būdu.

2014 – 2015 m. m.

Formaliojo ugdymo grandyje mokosi 446 mokiniai. 56 % mokinių pasirinko kasdienio mokymosi būdą;
44 % mokinių mokosi neakivaizdiniu būdu.

2015 – 2016 m. m.

Formaliojo ugdymo grandyje mokosi 437 mokiniai. 44,7 % mokinių pasirinko kasdienio mokymosi būdą; 44,8 % mokinių mokosi neakivaizdiniu būdu; 10,5 % mokinių – nuotoliniu būdu.

 


MŪSŲ GIMNAZIJA

  • 60 metų patyrimas formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veikloje;
  • gimnazijoje vykdomos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos;
  • ugdymas organizuotas I-IV gimnazinėse klasėse;
  • dirba kūrybingi mokytojai, turintys andragogines kompetencijas;
  • pakankamas užsienio kalbų pasirinkimas (anglų, vokiečių ir rusų);
  • geras kompiuterizavimo lygis;
  • aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose;
  • gimnazija yra centrinėje miesto dalyje, patogus susisiekimas.

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai kurie užtikrina, kad interneto svetainėje veiktų visos galimos jos funkcijos. Slapukus galite išjungti savo naršyklės nustatymuose. Apie mūsų duomenų tvarkymo politiką galite rasti daugiau informacijos šioje nuorodoje.