TRUMPA GIMNAZIJOS ISTORIJA

1945 m.

2-oji suaugusiųjų gimnazija. Ankstesnių istorinių mokyklos įkūrimo faktų rasti nepavyko.

1949 – 1951 m.

1-oji suaugusiųjų vidurinė mokykla. Tai buvo dvikalbė vidurinė mokykla. Mokomosios kalbos: rusų ir lietuvių. Mokyklos kontingentas - Vilniaus miesto didžiųjų pramonės įmonių darbuotojai.

1951 m.

Mokyklai pakeičiamas pavadinimas. Ji tampa 6-aja darbo jaunimo mokykla.

1965 m.

Mokyklai dar kartą keičiamas pavadinimas. Nuo šiol ji vadinsis 6-oji vakarinė pamaininė vidurinė mokykla.

1979 – 1987 m.

Mokykloje buvo mokoma vien tik rusų kalba.
Mokykla vėl tampa dvikalbe: rusų ir lietuvių kalbos.

1987 m.

Prijungiama lietuviška pirmoji vakarinė mokykla.

1989 m.

Iškeliamos klasės, kur dėstomoji kalba yra rusų kalba.

1989 - 1991 m.

Lietuvos valstybei atgavus nepriklausomybę mokykla vadinama: 6-oji suaugusiųjų vidurinė mokykla.
Mokykloje organizuotas mokymas nuo 10 iki 12 klasės.

1998 m.

Vykdant ugdymo įstaigų reformą, mokykloms buvo suteikta teisė pačioms pasirinkti pavadinimą. Mokyklos bendruomenės sprendimu 6-oji suaugusiųjų vidurinė pavadinta Vilniaus ,,Židinio” suaugusiųjų vidurine mokykla. Dėstoma tik lietuvių kalba. Mokymas vyksta dviejomis pamainomis. Tokiu būdu mokiniai gali lengvai prisiderinti prie savo darbo sąlygų. Į mokyklą priimami mokiniai sulaukę 18 metų amžiaus. Mokykloje sudarytos sąlygos mokytis ir neįgaliesiems.

2010 m.

Gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-2416 "Dėl Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos" akredituota Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų vidurinės mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa.

2011 m.

Gegužės 4 d. Vilniaus m. Tarybos sprendimu Nr. 1-15 pakeistas Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų vidurinės mokyklos statusas. Dabar mokykla vadinasi Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija.
2006 m.

2006 – 2007 m. m. mokykloje mokosi apie 600 mokinių. Iš viso yra 25 formaliojo švietimo klasės. Mokymąsi galima pasirinkti stacionarų ir neakivaizdinį.
64 % mokinių rinkosi stacionarią mokymosi formą.
36 % mokinių rinkosi neakivaizdinę mokymosi formą.
36 % 11-12 kl. mokinių rinkosi realinį profilį.
64 % 11-12 kl. mokinių rinkosi humanitarinį profilį.

2007 m.

2007 – 2008 m. m. mokykloje mokosi apie 550 mokinių. Iš viso yra 21 formaliojo švietimo klasė. Mokymąsi galima pasirinkti stacionarų ir neakivaizdinį.
61,1 % mokinių rinkosi stacionarią mokymosi formą;
34 % mokinių rinkosi neakivaizdinę mokymosi formą;
4,9 % rinkosi modulinį pavienių dalykų mokymąsi.

2008 m.

2008 – 2009 m. m. mokykloje mokosi apie 510 mokinių. Iš viso yra 21 formaliojo švietimo klasė. Mokymąsi galima pasirinkti stacionarų ir neakivaizdinį.
49,4 % mokinių rinkosi stacionarią mokymosi formą;
43,9 % mokinių rinkosi neakivaizdinę mokymosi formą;
6,7 % rinkosi modulinį pavienių dalykų mokymąsi.

2009 m.

2009 – 2010 m. m. mokykloje mokosi 517 mokinių. Iš viso yra 20 formaliojo švietimo klasių. Mokymąsi galima pasirinkti stacionarų ir neakivaizdinį.
58,4 % mokinių rinkosi stacionarią mokymosi formą;
36,6 % mokinių rinkosi neakivaizdinę mokymosi formą;
5,0 % rinkosi modulinį pavienių dalykų mokymąsi.

2010 m.

2010 – 2011 m. m. mokykloje mokosi 435 mokiniai. Iš viso yra 19 formaliojo ugdymo klasių. Mokymąsi galima pasirinkti stacionarų ir neakivaizdinį.
53,4 % mokinių rinkosi stacionarią mokymosi formą;
42,7 % mokinių rinkosi neakivaizdinę mokymosi formą;
3,9 % rinkosi modulinį pavienių dalykų mokymąsi.

2011 m.

2011 – 2012 m. m. gimnazijoje mokosi 475 mokiniai. Iš viso yra 21 formaliojo ugdymo klasė. Mokymąsi galima pasirinkti stacionarų ir neakivaizdinį.
43,2 % mokinių rinkosi stacionarią mokymosi formą;
38,5 % mokinių rinkosi neakivaizdinę mokymosi formą;
18,3 % rinkosi modulinį pavienių dalykų mokymąsi.

2012 – 2013 m. m.

Formaliojo ugdymo grandyje mokosi 462 mokiniai.49,1 % mokinių pasirinko kasdienio mokymosi būdą;
50,9 % mokinių mokosi neakivaizdiniu būdu.

2013 – 2014 m. m.

Formaliojo ugdymo grandyje mokosi 473 mokiniai. 52 % mokinių pasirinko kasdienio mokymosi būdą;
48 % mokinių mokosi neakivaizdiniu būdu.

2014 – 2015 m. m.

Formaliojo ugdymo grandyje mokosi 446 mokiniai. 56 % mokinių pasirinko kasdienio mokymosi būdą;
44 % mokinių mokosi neakivaizdiniu būdu.

2015 – 2016 m. m.

Formaliojo ugdymo grandyje mokosi 437 mokiniai. 44,7 % mokinių pasirinko kasdienio mokymosi būdą; 44,8 % mokinių mokosi neakivaizdiniu būdu; 10,5 % mokinių - nuotoliniu būdu.
MŪSŲ GIMNAZIJA

  • 60 metų patyrimas formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veikloje;
  • gimnazijoje vykdomos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos;
  • ugdymas organizuotas I-IV gimnazinėse klasėse;
  • dirba kūrybingi mokytojai, turintys andragogines kompetencijas;
  • pakankamas užsienio kalbų pasirinkimas (anglų, vokiečių ir rusų);
  • geras kompiuterizavimo lygis;
  • aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose;
  • gimnazija yra centrinėje miesto dalyje, patogus susisiekimas.