Mokslo metų pradžios šventė

Vilniaus ,,Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos bendruomenė pasitiko mokslo metų pradžią pilnutėlėje aktų salėje. Skambant bandonijos ir smuiko melodijoms, gimnazistai audringais aplodismentais pasitiko į salę žengiančius mokytojus. Visiems sugiedojus Lietuvos respublikos himną sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorė Birutė Perveneckienė. Direktorė pasidžiaugė dideliu būriu mokinių, atėjusių į šventę. Linkėjo ir toliau nepamiršti kelio į mokyklą ir mokytis jau pradėti šiandien. Nuskambėjus mokyklos himnui, visi su puikia nuotaika išsiskirstė į klases pirmajai pamokai.

Sėkmės visiems moksluose !

Paveikslėlis
Paveikslėlis
Paveikslėlis
Paveikslėlis