Gimnazijos metodinės patirties pristatymas Klaipėdos suaugusiųjų švietimo centro klausytojams

2016 m. gruodžio 4 dieną, nepaisydami užklupusios pūgos, į Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnaziją atvyko kolegos iš Klaipėdos suaugusiųjų švietimo centro. Vizito tikslas – pasidalinti gerąja ugdymo patirtimi, užmegzti glaudesnius ryšius, pasimokyti vieniems iš kitų.

Susitikimą pradėjo Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos neformaliojo, papildomo ir meninio ugdymo skyriaus vedėjas Darius Mockevičius su gimnazijos mokiniais, kurie grojo, dainavo ir šoko liaudies šokius svečiams bei kvietė šokiui svečius. Vėliau Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos direktorė Birutė Perveneckienė pristatė gimnazijos vertybes, veiklos kryptis, gimnazijos išskirtinumą. Direktorės pavaduotoja ugdymui Inga Raudeliūnienė pristatė gimnazijoje įdiegtą mokinio individualios pažangos vertinimo sistemą bei atsakė į klaipėdiečiams kilusius klausimus. Gimnazijos psichologė Alina Martinkutė kalbėjo apie gimnazijos mokinius, išryškino bendradarbiavimo gaires. Skyriaus vedėjas Darius Mockevičius pakvietė svečius apžiūrėti gimnazijos edukacines erdves ir pasidalinti darbo patirtimis prie kavos puodelio.

Paveikslėlis