Logo Pavadinimas 
Židinio SVM
Dienynas

Gimnazija dalyvavo
MSTP 2011 - 2013 m. 
 
Dienynas 
 
parodamokykla.lt
 
Erasmus+
 
Erasmus+ Strateginių partnerysčių projektas „Collect. Recycle. Manufacture“
 
Tarptautinis jaunimo projektas
 
AIKOS
 

Tarmių vakaronė


2013-ieji metai Lietuvoje paskelbti Tarmių metais. Prisijungiant prie šio itin svarbaus ir reikšmingo metų renginio, gimnazijoje lapkričio 19 d. buvo surengta vakaronė. Įžanginį žodį apie gimtosios kalbos ir jos versmės-tarmės ir šnektos-svarbą puoselėjant tautiškumą tarė mokytoja V. Pumputienė. Mokytoja J. Vainorienė kalbėjo apie tarmių autentiškumą, šnektų gausumą bei skiriamuosius jų bruožus.

Mokytojos Ž. Vizgintienės rūpesčiu iš LRT Mediatekos gautas filmas " Lietuvių bendrinė kalba ir tarmės" nukėlė renginio dalyvius į praeitį, suteikė galimybę pasigrožėti tautiniais rūbais, išgirsti gyvą tarmišką žodį, pasiklausyti žymių mokslininkų minčių apie tarmių ir bendrinės kalbos santykį šiandien. Dalyviai taipogi įsijungė į renginio programą: prisiminė savo krašto tarmes ir papasakojo nuotaikingų istorijų. Smagu pažymėti, kad renginys patiko ir mokiniams.


Foto
foto
Foto
Foto


Židinio SVM
 
  Adresas Algirdo g. 23A, LT-03219, Vilnius
Telefonai: (8 5) 233 0133
Faksas (8 5)233 0133
Elektroninis paštas rastine@zidinio.vilnius.lm.lt
Įstaigos kodas: 190009733
Kaip mus rasti: [žemėlapis]
  
Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija 2005-2018m.