Europos aplinkosauginis mokinių forumas „Europa – mano namai“ (Kipre)


       

Š.m. kovo  5-9 dienomis Laniteo Lykeo A‘ (Limasolis, Kipras) vyko Europos aplinkosauginis mokinių forumas „Europa – mano namai“. Forume dalyvavo įvairių mokyklų komandos iš 22 Europos šalių : Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Danijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, Italijos, Lietuvos Liuksemburgo, Maltos, Šiaurės Airijos, Lenkijos, Portugalijos, Slovakijos, Slovėnijos, Ispanijos, Nyderlandų, Jungtinės Karalystės, Kipro. Į šį forumą buvo pakviesta ir Lietuvą atstovavo mūsų mokykla. Mūsų mokyklos komandą sudarė direktorės pavaduotoja ugdymui, biologijos vyr. mokytoja Jurgita Greičiūtė, 12 d klasės mokinys Vaidas Tumas ir 11 a klasės mokinė Dovilė Jauraitė. Mokiniai pristatė pranešimą, kurio tema „Komunalinių atliekų rūšiavimo tendencijos Lietuvoje“. Kitų šalių atstovai taip pat pateikė jų šalims aktualias aplinkosaugines problemas. Atsižvelgiant į mokinių pristatytus pranešimus dažniausiai Europoje susiduriama su tokiomis aplinkosauginėmis problemomis kaip atliekų tvarkymas, transporto sukeliamos aplinkosauginės problemos, klimato kaita. Apibendrinus forumo metu pristatytus pranešimus, mokiniai nutarė paruošti kreipimąsi į Europos Sąjungos Aplinkos apsaugos institucijas, norėdami išreikšti savo nuomonę, kad jaunimui ne tas pats, kokioje aplinkoje jie gyvens ateityje. Jiems svarbu išsaugoti šią aplinką ir ateityje sumažinti aplinkos taršą, bei neigiamą žmogaus poveikį aplinkai.

                      Forumo dalyviai taip pat turėjo galimybę susipažinti su Kipro graikiškosios dalies istoriniais ir kultūriniais paminklais, pasiklausyti vietinės muzikos, pasigėrėti šokiais, paragauti nacionalinių patiekalų.

 

                                                                

direktorės pavaduotoja ugdymui Jurgita Greičiūtė
 

 

Žemės dienos paminėjimas

 

          Žemės dienos paminėjimą pradėjo 11-okai ir 12-okai kovo 19 d. 12 val. surinkę mokinius ir mokytojus pasiklausyti, pakalbėti ir pamąstyti apie klimato kaitą ir jos poveikį žmonijai.  11ef kl. mokiniai Tautvydas Skipitis, Gediminas Sereika ir Justinas Dičkancas visiems susirinkusiems papasakojo apie susidarantį „šiltnamio efektą“, jo reikšmę gamtai,  apie neigiamus „Šiltnamio efekto“ padarinius, apie tai kas didina „Šiltnamio efekto „ poveikį ir kaip jį galima būtų sumažinti. 12ef kl. mokiniai Jeronimas Sapronas ir Vytautas Marozas savo pasisakymu paprieštaravo išsakytai nuomonei apie žmogaus veiklos didinamą klimato atšilimą ir pateikė daug faktų, kurie įrodo, kad klimato atšilimas labiau priklauso nuo saulės aktyvumo, vulkanų bei vandenynų,  nei nuo žmogaus veiklos padarinių. Jie teigia, kad tikrųjų klimato kaitos priežasčių reikia ieškoti už žemės ribų. Remdamiesi SEPP (dešimties žymiausių nepriklausomų mokslininkų) nuomone jie teigia, kad ši yra ignoruojama arba neišklausoma ne dėl to, kad ji yra neteisinga , bet dėl to , kad ji yra politiškai nepatogi . Išsakytos mintys buvo kai kam naujos, negirdėtos, todėl kilo didelės diskusijos. Išsiskirstėme nepriėję vieningos nuomones, bet nusiteikia pamąstyti apie tai kas laukia mūsų rytoj...

 

Organizavome ekskursija į UAB“EMP recycling“(EMP).

 

  direktorės pavaduotoja ugdymui Danguolė Stankevičienė