Kovo 11-tosios ir Lietuvos tūkstantmečio paminėjimas


        Renginio tikslas ir uždaviniai:


1. Paminėti Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimą 1990 03 11;
2. Paminėti Lietuvos vardo tūkstantmetį 1009 03 09;
3. Supažindinti mokinius su Lietuvos istorijos įvykiais, sietinais su šiom svarbiom Lietuvos istorijai datomis;
4. Žadinti ir skiepyti mokinių patriotinius jausmus.
 


         
Renginio dalyviai:


10-12 klasių mokiniai, mokyklos administracija ir mokytojai.

Renginio aprašymas:
• Renginys prasidėjo nuo Lietuvos himno pagerbimo.
• Lietuvių kalbos mokytoja Asta Marcinkevičienė padeklamavo J.Jakšto eilėraštį „Laisvė“
• Istorijos mokytoja Jurgita Jablonskienė, pristatė Lietuvos istorijos raidą nuo pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo 1009 03 09 iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 03 11. Pristatymo užduotis buvo sužadinti meilę, pasididžiavimą ir patriotizmą, kad mes visi esame istorijos dalis ir galime didžiuotis , kad esame lietuviais.
• 11 klasės mokinė Ineta Urbonavičiūtė padeklamavo S.Neries eilėraštį „Lietuvai“
• Istorijos mokytojas Audrius Jasiūnas supažindino su Lietuvos tarptautine padėtimi, jos priklausymą Tarptautinėms organizacijoms ir valstybės svarbą piliečiams.
• 12 klasės mokiniai padainavo dainą „Laisvė“.
• 11 klasės mokinė Jolanta Andrušovičienė padeklamavo J.Strielkūno eilėraštį „Lietuva“.
• Visiems renginio dalyviams buvo išdalinti dainos žodžiai“ Oi neverk motušėle“ ir ir renginys baigėsi bendra daina.

Visi iškelti tikslai ir uždaviniai buvo pasiekti, nes dalyviai po renginio skirstėsi su pakilia, patriotiška nuotaika. Buvo pagerbta Lietuva.
 


istorijos vyr. mokytoja J. Jablonskienė