Logo Pavadinimas 
Židinio SVM
Dienynas

Gimnazija dalyvavo
MSTP 2011 - 2013 m. 
 
Dienynas 
 
parodamokykla.lt
 
Erasmus+
 
Erasmus+ Strateginių partnerysčių projektas „Collect. Recycle. Manufacture“
 
Tarptautinis jaunimo projektas
 
AIKOS
 


Vilniaus “Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos psichologė Alina Martinkutė, el.paštas: alina.martinkute@gmail.com


Gimnazijos psichologė, vadovaudamasi „Mokyklos psichologo bendraisiais pareiginiais nuostatais“ (2005 m. liepos 22 d. Įsak. Nr. ISAK-1548) teikia šias paslaugas:
 • Konsultuoja mokinius asmeniniais ir mokymosi sunkumų klausimais;
 • Padeda atrasti mokinio galias ir sunkumus bei teikia rekomendacijas asmeninio efektyvumo didinimui;
 • Sprendžia krizines situacijas;
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • Bendradarbiauja su mokytojais ir kitais specialistais pagalbos mokiniui klausimais;
 • Pagal poreikius atlieka tyrimus gimnazijos bendruomenėje;
 • Rengia šviečiamąsias paskaitas asmenybės raidos ir socialinės psichologijos klausimais.


 • Darbo laikas:


  Savaitės diena Darbo laikas Mokinių priėmimo laikas
  Pirmadienis 9:00-17:00 13:00-16:00
  Antradienis 9:00-17:00 9:00-13:00
  Trečiadienis 9:00-17:00 9:00-13:00
  Ketvirtadienis 9:00-20:00 15:00-20:00
  Penktadienis 9:00-16:30 10:00-12:00 13:00-15:00

  Psichologė dirba „Mažylio svetainėje“ (2 aukštas, šalia 24 kab.)Židinio SVM
 
  Adresas Algirdo g. 23A, LT-03219, Vilnius
Telefonai: (8 5) 233 0133
Faksas (8 5)233 0133
Elektroninis paštas rastine@zidinio.vilnius.lm.lt
Įstaigos kodas: 190009733
Kaip mus rasti: [žemėlapis]
  
Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija 2005-2019m.