Logo Pavadinimas 
Židinio SVM
Dienynas

Gimnazija dalyvavo
MSTP 2011 - 2013 m. 
 
Dienynas 
 
parodamokykla.lt
 
Erasmus+
 
Erasmus+ Strateginių partnerysčių projektas „Collect. Recycle. Manufacture“
 
Tarptautinis jaunimo projektas
 
AIKOS
 

ILGALAIKIAI PROJEKTAI


   
Ekologinis projektas Europa Workshop Bonn 2005
Antropogeninės taršos poveikis ekosistemai ir socialinei aplinkai .
Projektas skirtas oro ir vandens užterštumui tirti. Analizuojamas taršos poveikis ekosistemai.
Įvertinus taršos žalą bus ieškoma efektyvių aplinkos apsaugos būdų, siūlomi įvairūs sprendimai.
„Europa Workshop“
„Jaunosios kartos europietiškumo stiprinimas“.
Sąmoningas pažinimas europietiškų šaknų ir aktyvusdalyvavimas „Europos namo“ statybose.
   
Menų ir amatų projektas Besimokančių mokyklų tinklai
Grundtvig 2 mokymosi partnerystės projektas ,,Dešimt vietinių menų".
Projektu siekiama per tradicinius menus ir amatus susipažinti su Europos šalių kultūra, pristatyti partnerių kultūrą. Modernėjančiam pasauliui perduoti tradicinių amatų atlikimo būdus.
Besimokančių mokyklų tinklai.
   
Logo Logo
Energijos kelionė laiku
Projektas skirtas supažindinti bei pagilinti mokinių supratimą apie bereikalingą energijos vartojimą ir apie poreikį naudoti alternatyvius energijos šaltinius.
Projekto veiklos padės mokiniams ne tik giliau suprasti klimato kaitos problemas, bet taip pat vystyti tarpasmeninius bendravimo įgūdžius bei padidins jų motyvaciją mokytis naujų dalykų.


[1] Nordplus Adult projekto "Energijos kelionė laiku" tarptautinis susitikimas mokykloje (Meeting with Estonian Gymnasium for Adults in Vilnius).

[2] Nordplus Adult projekto "Energijos kelionė laiku" tarptautinis susitikimas (Project meeting in Estonia).

[1] Energia of Estonia at now.ppt [pdf] + [ppt]
[2] Energy in the past.ppt [pdf] + [ppt]
[3] Energy today.ppt [pfd] + [ppt]
[4] Future energy - ee.pptx [pdf] + [pptx]
[5] Renewable sources of energy.ppt [pdf] + [ppt]
[6] Travel of energy through time - ee.ppt [pdf] + [ppt]
   
logo 
http://www.grundtvigdepart.com

Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija kartu su 40 kitų Lietuvos mokyklų dalyvauja Ugdymo plėtotės centro vykdomame projekte "Kūrybinės partnerystės"
   
logo  
Gimnazija dalyvauja mokyklos struktūros tobulinimo 2011 - 2013 m. programoje
   
Logo Logo
Teatras kaip kūrybiškas įrankis suaugusiųjų integracijai į visuomenę ir į darbo rinką (trumpai "Įkvėpk") ERASMUS+: Strateginių partnerysčių projektas (KA2) „Collect. Recycle. Manufacture.“

ERASMUS+: Strategic partnership project (KA2) "Collect. Recycle. Manufacture."
Mokytojų mainų projektas skirtas ugdyti mokymosi visą gyvenimą kompetencijas, išmokti bei išmokyti kitus inovatyvių teatro metodų (sociodramos, Playback teatro, Forum teatro, fototerapijos) darbui su suaugusiais mokiniais, siekiant palengvinti jų integraciją į visuomenę bei darbo rinką. Projektas praplės mokytojų bei besimokančių akiratį, supažindins su kitomis kultūromis, kalbomis, profesijų pasauliu.
Pirmasis projekto komandos susitikimas Vilniuje
Antrasis projekto komandos narių susitikimas
Trečiasis projekto komandos narių susitikimas
Strateginių partnerysčių projektas skirtas bendradarbiavimui ir dalijimuisi gerąja patirtimi sprendžiant vieną iš ekologinių problemų - besaikį medienos naudojimą popieriaus gamybai. Projekto veiklos padės mažinti popieriaus sunaudojimą, perdirbant panaudotą popierių ir tikslingai jį panaudojant. Projektu siekiama integruojant gerąją patirtį ir naujus metodus į kasdieninę veiklą apmokyti kuo daugiau tikslinių grupių narių, kurie prisidėtų prie ekologinės situacijos gerinimo.

This strategic partnership project has the purpose of cooperation and experience sharing in order to solve one of the ecological problems - immoderate use of wood for producing paper. Project activities will help to reduce paper use by recycling waste paper and reusing it in purposeful ways. The project also aims at integrating the positive experience and new methods into daily life and instructing as many target group members as possible so they could also contribute to the improvement of ecological situation.

Partneriai/Partners
Projekto susitikimai/Project meetings
Projekto seminarai/Project seminars
Medžių sodinimo akcija/Tree-planting campaigns
Metodika/Methodology
Filmuota medžiaga/Video material
Sklaida/Dissemination
   
Logo Logo
Tarptautinis jaunimo projektas "Lenkijos - Lietuvos jaunimo lyderių akademija" Tarptautinis jaunimo projektas "Lenkijos - Lietuvos teatro ir šokio akademija"
Lenkijos ir Lietuvos jaunimo susitikimas Vilniuje
Jaunimo bendradarbiavimo projektas, skirtas Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio kultūrų pažinimui, dialogo skatinimui, stereotipų mažinimui, teatro raiškos priemonių plėtimui, šokio kultūros bei sveikos gyvensenos Lietuvoje skatinimui.

Projekto filmukas Nr. 1
Projekto filmukas Nr. 2
Projekto filmukas Nr. 3
Projekto filmukas Nr. 4
Projekto filmukas Nr. 5
Projekto filmukas Nr. 6
Projekto filmukas Nr. 7

Lenkijos ir Lietuvos jaunimo susitikimas Vilniuje

Židinio SVM
 
  Adresas Algirdo g. 23A, LT-03219, Vilnius
Telefonai: (8 5) 233 0133
Faksas (8 5)233 0133
Elektroninis paštas rastine@zidinio.vilnius.lm.lt
Įstaigos kodas: 190009733
Kaip mus rasti: [žemėlapis]
  
Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija 2005-2019m.