Metodinės grupės

Socialinių mokslų metodinė grupė Pirmininkas: J. Jablonskienė
Nariai:, A. Jasiūnas, I. Raudeliūnienė, L. Bogušienė, D.Mockevičius, A.Martinkutė, E. Šimulynas.

Užsienio kalbų metodinė grupė Pirmininkas: N.Miliauskienė
Nariai: I.Filipenkovaitė, E. Šimulynas, J. Čeponė, S. Jozič, O. Perov.

Lietuvių kalbos ir menų metodinė grupė Pirmininkas: V. Pumputienė
Nariai: B. Perveneckienė, Ž. Vizgintienė, L. Giedra, E. Šimulynas, L.Lichtarovičienė, M. Grigonytė.

Tiksliųjų, gamtos mokslų ir technologijų metodinė grupė Pirmininkas: R. Endrijaitienė
Nariai: E. Kulda, E. Kirlytė, E.Rūkštelienė, J. Lebedeva, D.Stankevičienė, J. Greičiūtė. I. Filipenkovaitė.

Klasių auklėtojų metodinė grupė Pirmininkas: J. Lebedeva
Nariai: E. Kulda, N. Miliauskienė, J. Jablonskienė, J.Čeponė, Ž. Vizgintienė, D. Stankevičienė, V.Pumputienė, J. Greičiūtė, R. Endrijaitienė.