Dalykų mokytojai

DALYKAS DĖSTANTYS MOKYTOJAI EL. PAŠTAS
Etika mokytoja Lina Bogušienė
mokytojas Edvinas Šimulynas
mokytojas Darius Mockevičius
lina.nau@gmail.com
edvinas.simulynas@gmail.com
darius.mockevicius@gmail.com
Lietuvių kalba vyr. mokytoja Živilė Vizgintienė
metodininkė Birutė Perveneckienė
vyr. mokytoja Vanda Pumputienė
metodininkė Jūratė Vainorienė
zivile65@gmail.com
direktorius@zidinio.vilnius.lm.lt
vanda.p.299@gmail.com
juratebieliauskaite1@gmail.com
Anglų kalba vyr. mokytoja Julija Čeponė
mokytojas Stipo Jozič
vyr. mokytoja Natalija Miliauskienė
julija88@gmail.com
stipo.jozic@yahoo.de
milnata@gmail.com
Vokiečių kalba vyr. mokytoja Ilona Filipenkovaitė
metodininkas Edvinas Šimulynas
ilona827@yahoo.de
edvinas.simulynas@gmail.com
Rusų kalba mokytojas Oleg Perov kodex333@yandex.ru
Matematika vyr. mokytojas Andrius Guzėjus
metodininkė Loreta Graželienė
metodininkė Lilija Rutavičienė
vyr. mokytoja Elena Kulda
vyr. mokytoja Elvyra Rūkštelienė
andrius.guzejus@gmail.com
loreta.grazeliene@gmail.com
uladzukija@inbox.lt
eltorija@gmail.com
elvyra.rukstele@gmail.com
Informatika vyr. mokytoja Eugenija Kirlytė
vyr. mokytoja Elvyra Rūkštelienė
eugenija.kirlyte@lpc.lt
elvyra.rukstele@gmail.com
Biologija vyr. mokytoja Jurgita Greičiūtė Jurgita.Greiciute@gmail.com
Chemija vyr. mokytoja Danguolė Stankevičienė mokiniai@zidinio.vilnius.lm.lt
Fizika metodininkė Jelena Lebedeva jelena_lebedeva@yahoo.com
Istorija vyr. mokytoja Sonata Astrauskienė
vyr. mokytojas Audrius Jasiūnas
astrauskiene.sonata@gmail.com
mengelis@vilniuje.lt
Geografija vyr. mokytoja Inga Raudeliūnienė pavaduotoja@zidinio.vilnius.lm.lt
Dailė vyr. mokytoja Miglė Grigonytė migloje@yahoo.co.uk
Ekonomika ir verslumas vyr. mokytoja Elena Kulda
vyr. mokytojas Andrius Guzėjus
eltorija@gmail.com
andrius.guzejus@gmail.com
Muzika metodininkė Loreta Lichtarovičienė loreta.etno.muzika@gmail.com
Technologijos (turizmas ir mityba) vyr. mokytoja Ilona Filipenkovaitė ilona827@yahoo.de
Etninė kultūra metodininkė Loreta Lichtarovičienė loreta.etno.muzika@gmail.com
Psichologija vyr. mokytoja Alina Martinkutė-Vorobej alinama@gmail.com