Mokslo metų trukmė

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d. ir baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo procesas Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
pradžia pabaiga
I 2017-09-01 2018-06-15 36
II 2017-09-01 2018-06-15 36
III 2017-09-01 2018-06-15 36
IV 2017-09-01 2018-05-25 33