Logo Pavadinimas 
Židinio SVM
Dienynas

Gimnazija dalyvavo
MSTP 2011 - 2013 m. 
 
Dienynas 
 
parodamokykla.lt
 
Erasmus+
 
Erasmus+ Strateginių partnerysčių projektas „Collect. Recycle. Manufacture“
 
Tarptautinis jaunimo projektas
 
AIKOS
 

GRUPINIS KASDIENIS IR NEAKIVAIZDINIS MOKYMAS

 

Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijoje galima įgyti pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą šiomis mokymosi formomis:
  • grupinio mokymosi, kai tam tikram laikotarpiui sudarytos mokinių grupės (klasė, jungtinė klasė, laikinoji grupė) mokosi mokytojų mokomos;
  • pavienio mokymosi, kai tam tikrą laikotarpį mokinys mokosi individualiai mokomas mokytojo, ar individualiai, periodiškai dalyvaudamas grupinėse ir (ar) individualiose mokytojo konsultacijose.
Grupinio mokymosi forma įgyvendinama šiais ugdymo proceso organizavimo būdais:
  • kasdieniu – mokiniai reguliariai, lanko mokyklą ir nuosekliai mokosi mokomi mokytojų pagal suaugusiųjų pagrindinio, vidurinio ugdymo programas; kasdienis mokymasis vyksta (pirmadieniais-ketvirtadieniais) pamainomis: ryte ir vakare;
  • neakivaizdiniu – mokiniai reguliariai mokosi kartą per savaitę (penktadieniais), nuosekliai mokosi mokomi ir konsultuojami mokytojų pagal suaugusiųjų pagrindinio, vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių) arba pagal individualius planus sudarytose klasėse, grupėse konsultuojami mokytojų pakartotinai mokosi pageidaujamų vidurinio ugdymo programos dalykų.
Pavienio mokymosi forma įgyvendinama nuotolinio ugdymo proceso organizavimo būdu – mokiniai, savarankiškai mokydamiesi pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių); būdami skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, bendrauja su mokytoju ir dalyvauja grupinėse ar individualiose mokytojo konsultacijose.
Židinio SVM
 
  Adresas Algirdo g. 23A, LT-03219, Vilnius
Telefonai: (8 5) 233 0133
Faksas (8 5)233 0133
Elektroninis paštas rastine@zidinio.vilnius.lm.lt
Įstaigos kodas: 190009733
Kaip mus rasti: [žemėlapis]
  
Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija 2005-2019m.